Siirry sisältöön

Tukiviesti on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lehti

Sanottua

Asiantuntijuuden monet muodot

Suuri joukko ammattilaisia mahdollistaa joka päivä kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, asumisyksiköissä ja vapaa-ajan riennoissa.

Kirjoittaja

Petri Liukkonen

Tukiliiton puheenjohtaja

Vuoden jokaisena päivänä tehdään valtaisa määrä arvokasta työtä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Suuri joukko ammattilaisia mahdollistaa erilaisten asioiden toteutumisen kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, asumisyksiköissä, harrastuksissa sekä vapaa-ajan riennoissa.

Tukea kasvuun, kehitykseen, oppimiseen, arjen asioihin, työllistymisen ja niin edelleen on mahdollista hakea ja usein myös saada.

Ilman näitä ammattilaisia kehitysvammaiset ihmiset jäisivät paitsi monista asioista, ja heidän elämänsä jäisi merkittävästi kapea-alaisemmaksi. Tämä taas heijastuisi toimintakykyyn, sosiaalisiin suhteisiin ja henkiseen hyvinvointiin.

Meidän vanhempien ja muiden lähiomaisten tehtävänä on yleensä huolehtia palvelusuunnitelmien ajantasaisena pysymisestä, palvelujen hakemisesta ja niiden käytön seuraamisesta.

Vammaispalvelulakia valmisteltiin kiivaasti vielä loppuvuonna 2022. Alkoi jo näyttää siltä, että ehdotus etenisi eduskunnan käsittelyyn joulukuun aikana.

Kaikilta osin lakiehdotus ei ollut kelvollinen etenemään. Tätä kirjoittaessani valmistelu on edelleen kesken.

Nähtäväksi jää, saadaanko epäkohdat korjatuiksi ja lakiehdotus eduskunnan käsittelyyn. Mikäli käsittely raukeaa, tarkoittaa se valmistelun siirtymistä uudelle hallitukselle. Toivottavasti asia sisältyy tällöin seuraavaan hallitusohjelmaan.

Vammaispalvelulaki koskee hyvin laajaa joukkoa. Uusi laki tulisi saada käyttöön mahdollisimman pian.

Suomalainen lainvalmisteluprosessi on tullut itselleni tutummaksi etenkin viime vuoden aikana. Olen saanut havaita, että meillä lait valmistellaan hyvin laajasti ja monivaiheisesti.

Valmisteluun osallistetaan kattavasti myös lain kohderyhmään kuuluvia. Heidän näkemyksensä otetaan huomioon, ja heitä kuullaan asiantuntijoina prosessin eri vaiheissa.

Tukiliitto on ollut mukana yhtenä asiantuntijaosapuolena valmistelun alkuvaiheista viimeisiin kuulemisiin saakka. Tärkeitä ihmisiä on siis myös kauempana jokapäiväisestä arjestamme mahdollistamassa arvokasta elämää.

Ilman ammattilaisia ja heidän asiantuntemustaan kehitysvammaiset ihmiset jäisivät paitsi monista asioista.

Asiantuntijoita on myös hyvinvointialueilla, jotka aloittivat toimintansa vuoden alussa. Muutos tarkoittaa siirtymistä uudenlaiseen palvelukokonaisuuteen.

Odotus on päättynyt. Nyt aletaan mitata lupauksia, joita toiminnasta on annettu.

Monilla hyvinvointialueilla on lupailtu, etteivät palvelut muutu ainakaan alkuun. Asiat kuitenkin muuttuvat jatkuvasti. Ratkaisevaa on, mitä muutokset pitävät sisällään. Ne voivat olla vaikutuksiltaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia.

Tukiliitto käynnisti viime vuoden aikana vaikuttajaverkostojen rakentamisen eri puolilla Suomea. Verkostojen tarkoituksena on olla uudenlaisia toimijoita, jotka edistävät yhteydenpitoa hyvinvointialueiden virkamiehiin ja päättäjiin.

Monet verkostoihin mukaan lähteneet ovat olleet jo aiemmin mukana paikallisissa yhdistyksissä tai tukipiireissä. Uusia toimijoita mahtuu mukaan verkostoihin. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, lisätietoa saat Tukiliiton verkkosivuilta ja aluekoordinaattoreilta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä