Siirry sisältöön

Tukiviesti on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lehti

Oikeudet

Puhetulkki auttaa osallisuuden toteutumisessa

Oikeutta puhetulkkiin voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Jo pieni lapsi voi saada tulkkauksesta merkittävästi tukea.

Puhetulkki Janette Kotonen on tuntenut Ella Rautiaisen tämän kouluvuosista saakka. Tuolloin Janette toimi AAC-ohjaajana Valteri-koulu Ruskiksessa. Nyt hän on yksi Ellan vakituiseen tulkkilistaan kuuluvista ammattilaisista.

Oman päivittäisen työnsä ohessa Janette seuraa tiiviisti koko ammattikunnan ajankohtaisia asioita, sillä hän on Suomen Puhevammaisten Tulkit ry:n puheenjohtaja.

Puhetulkkausta hyödynnetään hänen mukaansa toistaiseksi melko niukasti siihen nähden, kuinka paljon tarvetta todellisuudessa olisi. Syy lienee ennen kaikkea tiedonpuutteessa.

”Viittomakielen tulkit jo tiedetään, mutta puhetulkkausta eivät tunne potentiaalisten käyttäjien läheiset tai kaikki ammattilaisetkaan. Aina puheterapeuttikaan ei tiedä, että hänen asiakkaansa voisi saada puhetulkin.”

Varsinkin lapsia on puhetulkkauksen asiakkaina vielä varsin vähän, vaikka myös heille olisi monissa tilanteissa paljon hyötyä tulkista.

”Minkäänlaista ikärajaa ei ole. Lapsi voi saada tulkin tuekseen harrastuksiin tai vaikkapa kavereiden tapaamiseen. Yksi asiakkaistani käyttää tulkkia koulun jälkeisessä iltapäivätoiminnassa.”

Janeten mukaan puhetulkkausta aletaan turhan usein harkita vasta siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy toisen asteen opintoihin tai vasta aikuisena. Tulkin käyttäminen on kuitenkin sitä luontevampaa ja helpompaa, mitä pienempänä sitä on alkanut harjoitella.

Ei taitorajaa

Miten puhetulkkauksen hankkimisessa sitten pääsee alkuun? Janette Kotosen mukaan puheterapeutin vastaanotto on tähän yksi hyvä vaihtoehto. Palvelun edellytyksenä on lausunto ammattilaiselta, kuten puheterapeutilta tai kuntoutusohjaajalta.

Pula puheterapeuteista on kuitenkin saanut aikaan sen, että tälläkin hetkellä monet perheet odottavat jonossa edes ensimmäisen puheterapeuttikäynnin järjestymistä. Tulkkauksen kanssa ei Janette Kotosen mukaan tarvitse jäädä tällaisessakaan tilanteessa odottelemaan.

”Ei ole olemassa mitään marssijärjestystä, että ennen tulkkauksen saamista pitäisi käydä viisi vuotta säännöllisessä puheterapiassa tai jotakin vastaavaa. Palveluita voi hakea rinnakkain ja limittäin. Vaikkapa neuvolan kautta voi siis kysyä mahdollisuutta saada lausunto tulkkaushakemukseen.”

Tulkkauspäätöstä haetaan Kelasta. Saamisen perusteena on aisti- tai puhevamma sekä se, että käytössä on jokin toimiva kommunikaatiokeino. Asiakkaan täytyy pystyä ilmaisemaan itseään tulkin avustuksella, mutta keinot ja käytetyt apuvälineet voivat olla mitkä tahansa.

”Vaatimuksiin sen sijaan ei kuulu, että pitäisi olla niin sanotusti riittävän taitava. Minullakin on monta asiakasta, jotka kommunikoivat yksittäisin merkein tai viittomin.”

Kela myöntää tulkkausta tietyn määrän vuodessa, ja tunteja voi tarvittaessa hakea lisää. Tulkkaus on käyttäjälle maksutonta.

Puhetulkki piirtää ruutuvihkoon. Asiakas osoittaa vihkoa.
Puhetulkki Janette Kotonen on tuntenut Ella Rautiaisen tämän kouluvuosista saakka.

Listan saa määritellä

Janette Kotosen mukaan tulkkaussuhteen pysyvyys on sitä tärkeämpää, mitä enemmän tukea ihminen kommunikoimiseen tarvitsee. Asiakas itse tai lapsella vanhemmat voivat laatia Kelaan oman listan käyttämistään tutuista tulkeista.

”Lisäksi voi kertoa, jos haluaa saman nimetyn tulkin aina tiettyyn tilanteeseen töihin, harrastukseen tai opiskeluun. Kaikki asiakkaat taas eivät käytä tulkkilistaa lainkaan, jolloin heidän tuekseen esimerkiksi ostoskäynnille voi tulla kuka tahansa ammattitaitoinen tulkki.”

Tulkkaustilanteet ja -tarpeet voivat olla lähes mitä vain: urheilutreenit, opiskelu tai vaikka puhelu isovanhemmille. Ainoa edellytys on, että tulkin ja käyttäjän lisäksi mukana kommunikaatiossa on kolmas osapuoli – kaveri, sukulainen, valmentaja, opettaja tai joku muu.

”Tulkkia ei siis voi tilata ainoastaan jutellakseen hänen kanssaan kahden kesken. Mutta kolmas osapuoli voi myös olla vaikka kirja tai englanninkielinen luontodokumentti, joiden tekstit asiakas haluaa tulkattavan itselleen ääneen lukemalla.”

Tulkki ei myöskään ole henkilökohtainen avustaja tai ohjaaja. Janette Kotosen mukaan on kaikkien kannalta tärkeää pitää eri ammattilaisten roolit selkeinä.

”Voin auttaa vetoketjun kiinni tai kynän käteen, mutta varsinainen ohjaus ja avustus eivät kuulu tulkin tehtäviin.”

Oikeus tulla kuulluksi

Janette määrittelee puhetulkin työn perimmäiseksi päämääräksi olla mukana mahdollistamassa asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tulkin tukemana ihmisen on mahdollista tulla kuulluksi omilla keinoillaan.

”Jokaisella on oikeus osallistua tämän yhteiskunnan toimintaan kommunikointitavoista riippumatta.”

Arjessa käytännön tasolla tulkkaus mahdollistaa isoja ja pieniä asioita. Perheenjäsenet ovat joskus kuvailleet nuoren puhjenneen kukkaan ja rohkaistuneen kommunikoimaan yhä enemmän kaikenlaisissa tilanteissa tulkin saatuaan.

”Ovathan ne mullistavia hetkiä, kun joku pystyy vihdoin kertomaan haaveistaan tai voi alkaa päättää omista asioistaan. Mutta yhtä lailla tärkeää on lapsen ilo, kun hän kykenee neuvottelemaan leikin kulusta kaverin kanssa.”

Ella Rautiainen pystyi taannoin järjestämään mieleisensä syntymäpäiväjuhlat tulkin avustuksella. Hän kertoi, että haluaa mennä keilaamaan kahden ystävänsä kanssa.

Rauha vastata

Tulkkaustilanteiden kolmannet osapuolet voivat Janeten mukaan edistää osaltaan kommunikaation onnistumista. Ehkä tavallisin väärinkäsitys on puhua tulkille eikä ihmiselle itselleen.

”On hyvä muistaa, että minä tulkkina toimin tilanteessa asiakkaan äänenä. Joskus vaikkapa koulussa opettaja voi hetkeksi hämmentyä, kun huikkaan lapsen viestin välittäjänä, että minä tiedän tähän vastauksen.”

Tuettu kommunikoiminen vaatii yleensä enemmän aikaa kuin tavanomainen jutustelu. Ennen kaikkea tarvitaankin rauhaa ja kärsivällisyyttä.

”Vastauksen muodostaminen johonkin uuteen kysymykseen esimerkiksi sovelluksen avulla kestää helposti minuutteja. On tosi inhimillistä ja ymmärrettävää alkaa tällöin täyttää hiljaisuutta höpöttelemällä tai yrittää auttaa toista arvailemalla hänen sanojaan.”

Mutta kun vain malttaa odottaa, tuloksena voi olla oikein toimiva vuorovaikutus.

Lähellä tai etänä

  • Tulkkauspalvelu edistää ihmisen mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnan jäsenenä.
  • Tulkkaus voi olla lähi- tai etätulkkausta.
  • Tulkkauspalvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskelemiseen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen harrastamiseen tai virkistykseen.

LISÄTIETOA: kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu(siirryt toiseen palveluun)

TEKSTI Mari Vehmanen
KUVAT Laura Vesa

*

Lue myös: Ella tykkää jutella.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä