Siirry sisältöön

Tukiviesti on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lehti

Sanottua

Vapaaehtoistoiminta antaa merkityksellisyyden tunnetta

Minulle vapaaehtoistoiminta on innostavaa ja merkityksellistä. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhdessä ja vaikuttaa laajemmin myös palvelujen saatavuuteen tai epäkohtien korjaamiseen.

Kirjoittaja

Petri Liukkonen

Tukiliiton puheenjohtaja

Suomessa on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnalla kehitysvammaisten ihmisten sekä heidän omaistensa ja läheistensä hyväksi. Ensimmäiset järjestäytyneet toimijat aloittivat toimintansa yli 60 vuotta sitten.

Vapaaehtoisuus on arvokasta toimintaa, jota tehdään omasta auttamisen ja osallistumisen halusta. Se tarjoaa mahdollisuuden tukea lapsia, nuoria, aikuisia ja heidän läheisiään.

Minulle itselleni vapaaehtoistoiminta on ollut innostavaa ja merkityksellisyyden tunnetta sisältävää. Se on tarjonnut mahdollisuuden tehdä yhdessä ja osallistaa erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä mukaan toimintoihin.

Lisäksi olen kokenut, että yhdessä tehden on ollut mahdollisuus vaikuttaa laajemmin muun muassa palvelujen saatavuuteen tai epäkohtien korjaamiseen. Yhdistämällä osaamisemme ja kokemuksemme syntyy vahvempaa ja syvempää ymmärrystä, jota voi hyödyntää moninaisin tavoin.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat osa yhteiskuntaamme ja ansaitsevat samanlaiset mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja nauttia elämästään kuin kuka tahansa muukin. Valitettavasti erityistä tukea tarvitsevat kohtaavat edelleen myös ulkopuolelta tulevia haasteita ja rajoituksia eri elämänalueilla.

Tämä voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, yksinäisyyteen ja muihin hyvinvointia rajoittaviin tilanteisiin. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta voi tarjota vastauksia moninaisiin tarpeisiin, joihin muut toimijat eivät pysty reagoimaan riittävästi tai lainkaan.

Saavutettavalla vapaaehtoistoiminnalla pyritään luomaan mahdollisuuksia ja tiloja, jotka ovat saavutettavat kaikille, riippumatta toimintakyvystä tai kommunikaatiotaidoista. Saavutettava vapaaehtoistoiminta ottaa huomioon yksilölliset tarpeet ja mahdollistaa osallistumisen tasavertaisesti ja merkityksellisesti.

Saavutettava vapaaehtoistoiminta voi tarkoittaa myös sitä, että vapaaehtoiset saavat koulutusta vaikkapa kommunikaatiotavoista. He voivat opettelemalla käyttämään esimerkiksi erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia, viittomakieltä tai kommunikaatiotauluja.

Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia digitaaliseen vapaaehtoistoimintaan.

Teknologian nopea kehitys avaa uusia mahdollisuuksia digitaaliseen vapaaehtoistoimintaan. Tulevaisuudessa se muodostunee yhä monimuotoisemmin yhdeksi kiinteäksi vapaaehtoistoiminnan muodoksi.

Esimerkiksi etä- ja virtuaalinen vapaaehtoistoiminta voivat lisääntyä, mikä mahdollistaa osallistumisen myös fyysisesti etäisemmissä paikoissa ja erilaisten aikataulujen mukaan. Digitaalinen vapaaehtoistoiminta myös helpottaa tiedon jakamista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Näen, että jatkuva oppiminen tulee nostaa aktiiviseen keskusteluun. Meidän pitää tarjota tukea tarvitseville ihmisille mahdollisuuksia vapaaehtoisuuteen, sisällöllisesti yhä rikkaampaan elämään ja yksilölliseen uudistumiseen.

Vapaaehtoistyön kipinän syttyessä voit olla ensi alkuun yhteydessä Tukiliiton yhdistyskoordinaattoreihin ja keskustella mahdollisuuksista aktivoitua toimijaksi.

Innokkaiden ja sitoutuneiden vapaaehtoistoimijoiden tapaamiset lämmittävät aina sydäntäni. Pidetään yhteisöllinen liekki roihussa ja huolehditaan yhdessä uudistumiskyvystämme!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä