Siirry sisältöön

Tukiviesti on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lehti

Sanottua

Mielekäs ikääntyminen syntyy osallisuudesta

Miten voimme varmistaa, että jokainen ihminen kokee ikääntymisen rikkaana ja mielekkäänä vaiheena elämässään?

Kirjoittaja

Petri Liukkonen

Tukiliiton puheenjohtaja

Aurinko nousee taivaanrannan ylle. Se valaisee uuden päivän, uuden mahdollisuuden. Elämän mittari etenee, ja matka kohti ikääntymistä jatkuu. Tukea tarvitsevat ihmiset ovat osa tätä yhteistä matkaa. He kantavat mukanaan omia tarinoitaan ja toiveitaan. Miten voimme varmistaa, että jokainen ihminen kokee ikääntymisen rikkaana ja mielekkäänä vaiheena elämässään?

Mielekäs ikääntyminen tarkoittaa monenlaisia asioita. Se voi olla mahdollisuus syventää harrastuksia, nauttia rauhasta ja omasta seurasta tai jakaa aikaa ystävien ja läheisten kanssa. Se sisältää tunteen, että elämässä on edelleen tarkoitusta ja mahdollisuuksia toteuttaa itseä.

Kehitysvammaiset ihmiset kantavat omia ainutlaatuisia haasteitaan ja voittojaan ikääntymisen matkalla. Ympäröivän yhteiskunnan tulee tarjota edellytykset, joiden ansiosta jokainen voi tuntea itsensä arvokkaaksi yksilöksi myös ikääntyessään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi esteettömien harrastusmahdollisuuksien tarjoamista tai tukiverkoston vahvistamista.

Sosiaaliset suhteet ovat kullanarvoisia kaikille ikääntyville. Ystävät ja perheenjäsenet tuovat iloa ja tukea elämään. Yhteisöllisyys luo turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa kokemusten jakamisen.

On tärkeää edistää tilanteita, joissa tukea tarvitsevat ihmiset voivat solmia uusia ystävyyssuhteita ja ylläpitää jo olemassa olevia. Vertaistuki on kullanarvoista, sillä kukaan ei ymmärrä paremmin kuin samankaltaisessa tilanteessa oleva.

Palvelut ovat silta, joka yhdistää yksilön tarpeet ja mahdollisuudet. Ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten arjessa palvelut ovat avainasemassa. Ne voivat olla terveydenhuoltoa, päivätoimintaa, kuljetuspalveluita ja monia muita tukimuotoja.

Laadukkaat palvelut mahdollistavat kokemuksen päivittäisestä elämänhallinnasta. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavia ja ymmärrettäviä, jotta ne todella vastaavat ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten tarpeita.

Miten sitten varmistamme, että ikääntyminen on mielekästä ja antoisaa? Ratkaisu piilee yhteistyössä. Yhteiskunnan tulee osaltaan tehdä töitä sen eteen, että ikääntyvät kehitysvammaiset ihmiset eivät ole erillisiä vaan täysivaltaisia yhteisön jäseniä.

Ikääntyminen on luonnollinen osa elämänkulkua.

Me Tukiliitossa käymme vuoropuhelua päättäjien kanssa ja vaikutamme päätöksentekoon, jotta erilaiset tarpeet tulevat huomioiduksi ja siirtyvät käytäntöön. Tiedon lisääminen ikääntyvistä kehitysvammaisista ihmisistä auttaa luomaan ymmärtäväisemmän ja inklusiivisemman ympäristön.

Läheiset ja ystävät ovat avainasemassa. Heidän tukensa vahvistaa ikääntyvän itsetuntoa ja elämänlaatua. Yhdessä koetut hetket, yhteiset harrastukset ja keskustelut antavat voimaa ikääntymisen haasteisiin.

Ikääntyminen on luonnollinen osa elämänkulkua, eikä ikä tee kenestäkään vähemmän arvokasta.

Jokaisen ikääntyvän tarina on oma ainutlaatuinen lukunsa, ja jokainen yksilö on oman elämänsä kirjailija. Kehitysvammaisten ikääntyneiden ihmisten tarinat ansaitsevat tulla kuulluiksi ja kunnioitetuiksi.

Pitkä elämä on lahja, joka avaa oven uusiin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin. Kun yhteiskunta, Tukiliitto, jäsenyhdistykset, läheiset ja tukea tarvitsevat ihmiset itse pyrkivät yhdessä kohti tätä tavoitetta, jokainen ikääntymisen päivä voi olla täynnä merkitystä ja iloa.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä